Plasy
31.8. - 1.9.2013
XVI. NÁRODNÍ VÝSTAVA
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A COB,
REGIONÁLNÍ VÝSTAVA SHETLAND PONY
A MALÝCH PLEMEN KONÍ do 107 cm KVH

ON-LINE PŘIHLÁŠKA